เกี่ยวกับ ไกด์แทน – บริการเที่ยวเวียดนาม

สวัสดีครับ ผมชื่อแทนครับ ชื่อเวียดนามชื่อ Thành แต่สามารถเรียกว่าแทนครับ ผมได้เปิดบริษัท Thanh Thai Travel ที่เวียดนามเพื่อให้บริการเที่ยวเวียดนามและบริการอื่นเกียวกับการท่องเที่ยวเวียดนามให้กับลูกค้าที่กำลังหาคนเวียดนามที่ทำทั่วร์และมีใบอนุญาตที่ถูกต้องและได้ให้บริการกับคนไทยมาเที่ยวเวียดนาม ผมสามารถช่วยท่านได้เนื่องจากผมเองเป็นคนเวียดนามและผมรู้และเข้าใจข้อมูลการเที่ยวในเวียดนามกลาง ผมสามารถช่วยท่านได้ครับ ตัวผมเองอยากจะไปเที่ยวด้วยกับลูกค้าและการที่ผมพาท่านไปเที่ยว ผมก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ด้วย ผมได้เรียนรู้ด้วยครับ
แต่เสียดายหน่อยคือผมบ้างครั้งจะไม่ได้พาท่านเที่ยวทุกๆทริปที่ผมจัดครับ เนื่องจากติดเรื่องเวลาครับ แต่ผมจะพายายามมากที่สุดและทำงานเต็มใจมากที่สุดครับ
ผมอยากให้ท่านคิดว่า ผมเป็นน้องหรือเป็นเพื่อนอีกคนของท่านที่อยู่เวียดนามและช่วยท่านได้เวลาท่านอยากมาเที่ยวเวียดนามครับ
ถ้าท่านมาสอบถามและไม่ได้ใช้บริการ ผมก็ยินดีครับ แต่ถ้าท่านมาอุดหนุนผมด้วย ผมก็ยิงดีใจครับ
ผมหวังว่าจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวพาและไปเที่ยวด้วยกับท่านที่เวียดนามและยินดีที่ได้ได้รู้จักพีๆ เพื่อนๆ ครับ ขอบคุณครับ
ท่านสามารถเช็คเครดิตได้ครับ ผมได้ไว้ข้อมูลที่ลิงค์ครับ

More...

รีวิวจากลูกค้าของเรา

ทัวร์น่าสนใจ

เที่ยวกับไกด์แทน

ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมเที่ยว:ฟู้โกว๊ก
โปรถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566
ราคาเริ่มต้น: ฿
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมเที่ยว:ฟู้โกว๊ก
Ombo ใช้ได้กับทุกคน T5/2024
ราคาเริ่มต้น: ฿
ระยะเวลา: 3 วัน 2 วัน
โปรแกรมเที่ยว:ฟู้โกว๊ก
Ombo ใช้ได้กับทุกคน T5/2024
ราคาเริ่มต้น: ฿
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมเที่ยว:ฟู้โกว๊ก
Ombo มีผลจนถึงเดือนพฤษภาคม 2024
ราคาเริ่มต้น: ฿
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมเที่ยว:ฟู้โกว๊ก
Ombo มีผลจนถึงเดือนพฤษภาคม 2024
ราคาเริ่มต้น: ฿
ระยะเวลา: 3 ngày 2 đêm
โปรแกรมเที่ยว:ฟู้โกว๊ก
Ombo มีผลจนถึงเดือนพฤษภาคม 2024
ราคาเริ่มต้น: ฿
ระยะเวลา: 3 ngày 2 đêm
โปรแกรมเที่ยว:Phú Quốc
ombo áp dụng hết T5/2020
ราคาเริ่มต้น: ฿
ระยะเวลา: 4วัน 3คืน
โปรแกรมเที่ยว:ดานัง
ธันวาคม 2567
ราคาเริ่มต้น: ฿
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
โปรแกรมเที่ยว:ฟู้โกว๊ก
Combo ใช้ได้จนถึงเดือนพฤษภาคม 2024
ราคาเริ่มต้น: ฿
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมเที่ยว:ฟู้โกว๊ก
Ombo มีผลจนถึงเดือนพฤษภาคม 2024
ราคาเริ่มต้น: ฿
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมเที่ยว:ฟู้โกว๊ก
โปรโมชั่นอาหารเช้า 3 มื้อ
ราคาเริ่มต้น: ฿
ระยะเวลา: 3 ngày 2 đêm
โปรแกรมเที่ยว:ฟู้โกว๊ก
Ombo มีผลจนถึงเดือนพฤษภาคม 2024
ราคาเริ่มต้น: ฿
ระยะเวลา: 3 ngày 2 đêm
โปรแกรมเที่ยว:Phú Quốc
ombo áp dụng hết T5/2020
ราคาเริ่มต้น: ฿
ระยะเวลา: 3 วัน 2 วัน
โปรแกรมเที่ยว:ฟู้โกว๊ก
Ombo ใช้ได้กับทุกคน T5/2024
ราคาเริ่มต้น: ฿
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมเที่ยว:ฟู้โกว๊ก
Ombo มีผลจนถึงเดือนพฤษภาคม 2024
ราคาเริ่มต้น: ฿
ระยะเวลา: 4วัน 3คืน
โปรแกรมเที่ยว:ดานัง
ธันวาคม 2567
ราคาเริ่มต้น: ฿
ระยะเวลา: 3 ngày 2 đêm
โปรแกรมเที่ยว:Phú Quốc
ombo áp dụng hết T5/2020
ราคาเริ่มต้น: ฿
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมเที่ยว:ฟู้โกว๊ก
โปรถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566
ราคาเริ่มต้น: ฿
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมเที่ยว:ฟู้โกว๊ก
Ombo มีผลจนถึงเดือนพฤษภาคม 2024
ราคาเริ่มต้น: ฿
ระยะเวลา: 4วัน 3คืน
โปรแกรมเที่ยว:ดานัง
ธันวาคม 2567
ราคาเริ่มต้น: ฿
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมเที่ยว:ฟู้โกว๊ก
Ombo มีผลจนถึงเดือนพฤษภาคม 2024
ราคาเริ่มต้น: ฿
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมเที่ยว:ฟู้โกว๊ก
โปรโมชั่นอาหารเช้า 3 มื้อ
ราคาเริ่มต้น: ฿
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมเที่ยว:ฟู้โกว๊ก
Ombo มีผลจนถึงเดือนพฤษภาคม 2024
ราคาเริ่มต้น: ฿
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมเที่ยว:ฟู้โกว๊ก
Ombo ใช้ได้กับทุกคน T5/2024
ราคาเริ่มต้น: ฿

น่าสนใจ

ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมเที่ยว:ฟู้โกว๊ก
โปรถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566
ราคาเริ่มต้น: ฿
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมเที่ยว:ฟู้โกว๊ก
Ombo ใช้ได้กับทุกคน T5/2024
ราคาเริ่มต้น: ฿
ระยะเวลา: 3 วัน 2 วัน
โปรแกรมเที่ยว:ฟู้โกว๊ก
Ombo ใช้ได้กับทุกคน T5/2024
ราคาเริ่มต้น: ฿

น่าสนใจ

ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมเที่ยว:ฟู้โกว๊ก
Ombo มีผลจนถึงเดือนพฤษภาคม 2024
ราคาเริ่มต้น: ฿
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมเที่ยว:ฟู้โกว๊ก
โปรโมชั่นอาหารเช้า 3 มื้อ
ราคาเริ่มต้น: ฿
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
โปรแกรมเที่ยว:ฟู้โกว๊ก
Combo ใช้ได้จนถึงเดือนพฤษภาคม 2024
ราคาเริ่มต้น: ฿

ไกด์แทน – เที่ยวเวียดนามด้วยกัน – เต็มใจพาเที่ยว

ผมจัดทั่วส่วนตัวให้ท่านครับ และผมจะพาท่านไปเที่ยวด้วยตัวเอง หรือผมจะจัดทั่วร์และให้เพื่อนผมพาท่านไปเที่ยวโดยผมจะค่อยติดตามท่านตลอดทริปครับ

ไลน์: @guidethanh Chat Messenger